Edamame Protein Spaghetti

Organic edamame (green soybean)

ALLERGY INFORMATION: Contains soy